logo Ecotrans
PURE SPECIALIST IN VERVOER VEEVOEDERS
  • Transport met Ecotrans

MVO


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ecotrans onderneemt maatschappelijk verantwoord. Wij zetten daarom maximaal in op het voldoen aan wet- en regelgeving, maar zijn ook zelf steeds op zoek naar innovatieve oplossingen die bijdragen aan een beter milieu.


Ecotrans neemt de volgende maatregelen om de doelstelling van 21,45% CO2 besparing in 2015 (ten opzichte van het basisjaar 2010) te behalen:

• Aanschaffen van een aantal trekkers op alternatieve brandstoffen (LNG).
• Onze medewerkers zijn in 2012 gestart met de training “Het Nieuwe Rijden”.
• Aangezien een training maar een tijdelijk effect heeft, willen wij als vervolg hierop de chauffeurs gaan coachen aan de hand van een wekelijkse rijstijl analyse. Extra aandacht en begeleiding moeten een grotere besparing voor de langere termijn geven.
• Verhoging van de laadcapaciteit door af te stappen van 24 tonners en te groeien in 32 tonners. Hierdoor is het mogelijk om minder kilometers per ton voer te realiseren.
• De overstap naar een andere brandstof met additief is al gemaakt. Ecotrans kiest voor Traxx transportdiesel.
• Door de bediening van de blower achter op de oplegger te bouwen kan de chauffeur de blower eerder uitzetten. Hierdoor zal er minder brandstof nodig zijn voor het lossen.
• Ecotrans zet de cruise control van de trekkers vast op maximaal 85 km/h.

De naleving en controle van wet- en regelgeving is verankerd in de bedrijfscultuur en het eigen ISO kwaliteitssysteem.

Wet- en regelgeving

In 2010 is Ecotrans vrijwillig ge-audit door de Inspectie Leefomgeving en Transport en valt sinds dien onder het systeem toezicht.

 

Feed Design Lab

Ecotrans is partner van Feed Design Lab: het onderzoek & educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming van de diervoerindustrie.  Feed & technologie bedrijven werken internationaal samen in een open innovatie netwerk om te komen tot een duurzame dierlijke productieketen. Om dit te bereiken is een productiefaciliteit gerealiseerd waar onderzoek kan plaatsvinden naar nieuwe grondstoffen, waar gezond diervoeder ontwikkeld kan worden, waar nieuwe productietechnieken kunnen worden uitgetest en waar opleidingsactiviteiten kunnen plaatsvinden. Voor meer informatie: https://www.feeddesignlab.nl

DOOR ONZE EFFIECIENTE WERKMETHODE EN PLANNING KIEZEN ONZE KLANTEN VOOR ECOTRANS

PURE SPECIALIST IN VERVOER VEEVOEDERS